Polistidningen skriver om boken

Polistidningen skriver om boken. Dock är det inte vi som författare som är upphovsmän till TV-serien som tidningen skriver.

Omslag polistidningen

Artikel polistidningen