Borgström ilsken på anstalt

En julgudstjänst behöver inte alltid falla alla på läppen. Den dömde mordbrännaren Ulf Borgström, till vardags Gryningspyromanen, sitter just nu på Salbergaanstalten i Sala men är långt ifrån nöjd med tillvaron. För när anstalten ordnade gudstjänst inne på avdelningen senaste jul blev det för mycket för Ulf Borgström, 51. Eftersom det även finns ett kapell i anslutning till anstalten ansåg han att de kyrkliga aktiviteterna hörde hemma där.

”Det finns intagna med olika bakgrunder och religioner, ateister, vilka inte uppskattade detta intrång inne på boendes avdelning”, skrev Borgström i en klagan riktad till Justitieombudsmannen (JO).

I JO-anmälan invänder Ulf Borgström också mot att en student fått tillträde till avdelningen för att skriva en uppsats. De intagnas egna namn syår på deras anstaltsdörrar vilket, hävdar Borgström, är ett hot mot den personliga integriteten.

Om ett drygt år kan Ulf Borgström försättas på fri fot igen vilket man fruktar i södra Sverige. Polisen och alla andra närmast inblandade förbereder sig för vad som då kan vara att vänta.

Uppmärksamheten kring Gryningspyromanen är fortsättningsvis stor. Nyheten om julgudstjänsten togs upp i en lång rad olika tidningar. Till exempel:

Helsingborgs Dagblad.

Expressen/Kvällsposten.

Ystads Allehanda.

SVT/Sydnytt.

Dagen.