David Widlund medverkar i Aftonbladets Brottscentralen

Brottscentralen den 1 november 2016

David Widlund intervjuas om Gryningspyromanen och alternativa metoder för att åtala mordbrännare. Inslaget börjar 23:30 in i klippet.