Föredrag för Landstinget i Örebro

Idag onsdag den 8 november höll David ett föredrag för Landstinget i Örebro och berättade om Gryningspyromanen för 200 brandskyddsombud.

landstinget i örebro