Författaren David Widlund intervjuas av tidningen Elinstallatören om mordbränder

Författaren David Widlund intervjuas av tidningen elinstallatören om mordbränder där uppklarningsprocenten är så låg som 3-6 procent. David anser att polisen behöver ha högre kompetens inom bränder och inom el. David anser att det gärna ska vara en brandingenjör eller ett erfaret brandbefäl tillsammans med en elektriker eller elingenjör som är med och utreder bränder.

Elsäkerhetskonsulten Johan Rungberg håller med om brist på elkompetens och anser att i brandutredarutbildningen är det fel fokus på vad som lärs ut om el vid brandutredning.

Läs hela artikeln här.