”Gryningspyromanen” blir talbok

Det står nu också klart att ”Gryningspyromanen” hör till de utgivningar som även blir talbok. Det glädjande beskedet kom förra veckan från organisationen TPB (talboks- och punktskriftsbiblioteket). Gryningspyromanen är sedan tidigare ljudbok inom ramen för Ordfront Ljud. Nu läses den alltså in ytterligare en gång för att även bli talbok och via alla svenska bibliotek göras tillgänglig för synskadade.