Gryningspyromanen placeras på Hall

Gryningspyromanen placeras på kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje och han släpps tidigast april 2021. Läs mer här.

Hall kvällsposten