Gryningspyromanens prövotid går ut samt nytt avtjänat fängelsestraff

Gryningspyromanens prövotid går ut den 11 maj 2024 och det har under hans villkorliga frigivning funnits misskötsamhet. Denna gång har bestått av bla. att han vägrat ha på sig elektronisk utrustning och vägrat föra dialog med frivården. I november 2023 dömdes han även till 10 dagars fängelse för att ha vägrat lämnat urinprov. Straffet avtjänades i Skänninge mellan 1 och 10 november 2023. Skänninge ligger i Östergötland och Gryningspyromanen bor för närvarande i Norrköping.