Oron växer i Skåne

Kvällsposten har de senaste veckorna i en rad artiklar lyft upp ”Gryningspyromanen” och resonerat kring vad som händer när han kommer ut den 3 april 2016. I en av artiklarna är även David Widlund intervjuad. I en annan berättar polisens informatör Ewa-Gun Westford om hur det var att jaga Ulf Borgström. Hon, i likhet med pensionerade åklagaren Sven-Erik Alhem, är också oroad över vad som ska och kan hända 2016. Artiklarna kan du läsa nertill.