Polistidningen skriver om skriver om polisens kompetens att utreda bränder och det goda exemplet vi lyft fram i våra böcker om Gryningspyromanen

Artikel i Polistidningen om polisens kompetens att utreda bränder och det goda exempel som vi lyft i boken om Gryningspyromanen om att polisen tagit in brandkompetens i Gävle för att göra utredningar. I artikeln nämns vår och även om artikeln är från 2016 så har vi inte själva sett den tidigare.

I artikeln skrivs det om den tidigare brandmästaren Per Ringqvist och hur han började jobba som kriminaltekniker inom polisen och vilken stor nytta det gett. Vidare om behovet av mer utbildning av polisens tekniker inom brand samt att våra böcker om Gryningspyromanen nämns.