Räddningsledare läser ”Gryningspyromanen”

Tidningen Räddningsledaren som går ut till alla medlemmar i Svenska brandbefälsföreningen berättar mer om ”Gryningspyromanen” i sitt senaste nummer. Tidningen läses av i stort sett alla räddningsledare runtom i Sverige.

Räddningsledaren