Tidningen Författaren skriver om ”plagiat bråket” med SVT gällande tv-serien om Gryningspyromanen

Tidningen Författaren skriver om ”plagiat bråket” med SVT. SVT har inte angett boken om Gryningspyromanen som källa trots att det sannolikt är deras största källa. Dessutom har de använt samma upplägg för tv-serien. Frågan är om SVT och Nordisk film som gjort tv-serien om Gryningspyromanen gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott? Vi har troligen inte sett det sista i den här historien.

Tidningen Författaren omslag
Tidningen Författaren artikel