Väljer själv sin boplats

Inkommande tisdag är det dags för Gryningspyromanen att på nytt bli en fri man. Till skillnad mot andra dömda brottslingar har Ulf Borgström valt att inte samarbeta med Kriminalvården när det gäller framtida bosättningsplats.

Kvällsposten:

”Under fängelsetiden tros Ulf Borgström ha erbjudits olika program som bland annat handlat om impulskontroll och konsekvenslära. Men han har också, liksom andra intagna, erbjudits program med sikte på utbildning och jobb.

Det är dock känt att han gärna dragit sig undan och till och med valt att inte utnyttja de flesta av de lufthålspermissioner som han fått under fängelsetiden.”

Hela artikeln finns här.