Frigivningen kan stoppas

Är sjutton varningar tillräckligt för att stoppa frigivningen av Ulf Borgström den 3 april. Det överväger Kriminalvården, rapporterar Kvällsposten. Hur länge frigivningen skulle skjutas upp är inte klart innan beslutet är fattat. Borgströms protester handlar om sättet på vilket han kroppsvisiterats under sin tid på anstalten Salberga.