Frigivningen skjuts upp

Enligt planerna skulle Gryningspyromanen Ulf Borgström ha släppts ut ur Hall-fängelset söndagen den 3 april. Så tycks det nu inte bli. På grund av de 17 varningar Borgström fått i fängelset skjuts frigivningen fram 23 dagar, berättar Kvällsposten.

Frigivningen kan stoppas

Är sjutton varningar tillräckligt för att stoppa frigivningen av Ulf Borgström den 3 april. Det överväger Kriminalvården, rapporterar Kvällsposten. Hur länge frigivningen skulle skjutas upp är inte klart innan beslutet är fattat. Borgströms protester handlar om sättet på vilket han kroppsvisiterats under sin tid på anstalten Salberga.