”Boken ger svar på många frågor”

I Nerikes Allehanda skriver recensenten Per Ahlander att boken om Gryningspyromanen ”engagerar och i takt med att sidorna avverkas ökar uppgivenheten och till slut tvingas man ta ställning till några av kriminologins ständiga tvistefrågor: avvägningen mellan brott och straff och den enskildes krav på integritet och rättssäkerhet.”

Läs hela recensionen här.