”Fascinerande läsning”

BTJ är den organisation från vilken biblioteken i Sverige köper in sina böcker. Det är alltså en viktig distributör som dessutom ger omdömen om böckerna de säljer. De gillade Gryningspyromanen! Läs själv:

Gryningspyromanen - omslag

”Gryningspyromanen handlar om Ulf Borgström som under tjugo år gäckade polisen och anlade hundratals bränder, främst i Skåne. Författarna är journalisten Jörgen Pettersson och David Widlund som är utbildad brandingenjör och brandutredare. De har gjort ett gediget researcharbete och intervjuat anhöriga, polis, räddningstjänst m.fl. Deras kartläggning av Borgströms väg från mobbad tioåring till Sveriges värsta mordbrännare är fascinerande läsning. Det sista kapitlet gör tydligt vad som drivit författarna och varför Gryningspyromanen är så oerhört viktig. Det anläggs mellan 2000-2500 mordbränder per år men endast 6,5% leder till domslut. Polis och åklagare har bristande kunskap om bränder och samarbetet med räddningstjänsten fungerar inte som det borde. Författarna berättar också vad som driver mordbrännare, och i Borgströms fall handlar det om hämnd. Borgström släpps ut 2016 och författarna menar att om ansvariga inte har en plan för återanpassning och rehabilitering så är risken överhängande att han kommer starta fler bränder.

Ylva Floreman