Boken om Gryningspyromanen gör skillnad

Författarna har i dagarna blivit kontaktade av en person som vi kan kalla Johan. Han har uppgett att hans pappa blivit oskyldigt dömd för ett brott. Johan har tagit del av beräkningsmodellen som vi tagit fram med hjälp av Lunds Universitet och som beskrivits i vår bok om Gryningspyromanen. Han hoppas att den beräkningsmodellen kan användas i hans pappas fall för att stärka bevisningen så att hans pappa friges.

Vi som författare har delgett information så att Johan kan få hjälp att ta fram beräkningar som förhoppningsvis kan vara ett stöd till övrig bevisning och visa på om hans pappa är skyldig eller inte. Vi är glada att det arbete vi gjort kan bidra till större rättssäkerhet.

Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd

Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd