Författarna har skänkt böcker till sjukhuset på Åland

Författarna idag den 2 oktober skänkt 20 böcker om Gryningspyromanen till sjukhuset på Åland. Vi hoppas att böckerna är till glädje för patienter och besökare.

bild sjukhuset