Kulturhistoriker fick veta mer

Det råder stort intresse och oro i Sverige för vad som ska hända våren 2016 då Gryningspyromanen Uf Borgström släpps på fri fot efter sitt långa fängelsestraff. Det visade föredraget som David Widlund höll den 9 maj för drygt etthundra kulturhistoriker på Historiska museet i Stockholm. Arrangör för seminariet var Riksantikvarieämbetet. Efter föredraget gick de böcker som David bar med sig snabbt slut.

Frågorna handlade mest om vad som eventuellt kan inträffa våren 2016, om den dömde mordbrännaren avser fortsätta sin hämnd gentemot samhället. De experter som intervjuats i boken ”Gryningspyromanen” är säkra på sin sak: han fortsätter för så gör ”hämndmordbrännare”. Det handlade också om skillnaderna mellan pyromaner och mordbrännare samt hur utredningar av misstänkta mordbränder bör gå till i syfte att skaffa fram så mycket bevismaterial som möjligt.

Rubriken på föredraget löd: ”Gryningspyromanen – ett hot mot kulturskatter i Sverige.”

DavidRiksantikvarietDavid Widlund i talarstolen inför drygt etthundra kulturhistoriker i Stockholm.