Föredrag på Malmömässan

Föredraget om Gryningspyromanen blev ett uppskattat inslag i branschmässan Skydd & Säkerhet som arrangerades i Malmömässan onsdag till torsdag (5-6.2.2014). Jörgen Pettersson, den ena av bokens två författare, berättade historien om Sveriges hittills värste mordbrännare. Han berättade om Ulf Borgströms uppväxt, tidiga brottslighet och hur ett förakt för lagar och regler utvecklade sig till ett hat mot hela samhället. Våren år 2016 är Gryningspyromanen Ulf Borgström på fri fot igen och expertisen är eniga: då kommer det att brinna igen.

IMG_1718