Mot Västerås eller Köping?

Spekulationerna om vad som händer när Ulf Borgström släpps fri är många. I VLT erfar man att Gryningspyromanens blickar riktar sig mot Västerås eller Köping. Läs hela artikeln här.