Överklagan misslyckades

Från början var det tänkt att Gryningspyromanen skulle friges den 3 april. Till följd av misskötsel och upprepade varningar förlängdes den tiden till den 26 april vilket Ulf Borgström överklagade. Nu har förvaltningsrätten i Stockholm satt tummen ner till överklagan. Frigivningen sker den 26 april. Artikeln från VLT kan man läsa här.