”Saklig redogörelse”

Riksdagspolitikern Johan Linander är vice ordförande i justitieutskottet och har fått många samtal om ”Gryningspyromanen” och dennes härjningar. Nu har han läst vår bok och beskriver den som en ”saklig redogörelse”. Hela recensionen kan man läsa här.