Tidningen Elinstallatören intervjuar David Widlund på elmässan i Kista om elbränder

Tidningen Elinstallatören gör en filmad intervju med David Widlund om elbränder och med fokus på glappkontakter som är den vanligaste orsaken till elbränder i Sverige. Intervjun gjordes på elmässan i Kista 2019

Elinstallatören är den ledande branschtidningen i Sverige inom elteknikområdet.

David Widlund är utbildad elektriker, brandingenjör och brandutredare och har jobbat som brandutredare sen 2006.. David Widlund är författare till boken ”Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning” som gavs ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Elektriska Nämnden (EN) 2009. David Widlund är också en av författarna till boken ”Gryningspyromanen- från mobbad tonåring till Sveriges Värsta mordbrännare” som kom ut 2012 och ”Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd” som kom ut 2016 och i pocket 2019.

Se hela intervjun här.

Elinstallatören filmad intervju