David Widlund intervjuades i Allers brott

David Widlund intervjuades i Allers brott om hur man gör en brandutredning och en metod som han har haft som idé att utveckla sedan 2012 för att använda som komplement till övrig bevisning vid framförallt mordbränder. Metoden kan dock även användas vid andra brott. Metoden bygger på att det görs sannolikhetsberäkningar och beräkningarna har utvecklats i samarbete med en professor och forskare i statistik på Lunds Universitet. Beräkningar har gjorts för bränderna i Västra Vemmenhög 2004 och med stöd av dem har det tagits fram sannolikheten för att Gryningspyromanen ligger bakom bränderna.

David Widlund deltog i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes

David Widlund deltog idag måndagen den 12 april i TV 4 Nyhetsmorgon med anledning av att Gryningspyromanen släpptes ur fängelse. Risken för återfall i brott är tyvärr hög och det samma gäller för risken för nya bränder. Se inslaget här som börjar ca 1 h och 8 min in i programmet.

TV 4 Nyhetsmorgon

David intervjuades i P4 om skolbränderna i Lund

Författaren David Widlund intervjuades om de många skolbränderna i Lund. David uttalades sig om vad det är för personer som tänder eld på skolor, vad det är som lockar med eld och om det alltid är pyromanen som tänder eld på skolor. Brand i skolor är vanligt i Sverige och Sverige har mycket mer skolbränder än i andra länder. Lyssna på en kortare version av intervjun här.

Tidningen Författaren skriver om ”plagiat bråket” med SVT gällande tv-serien om Gryningspyromanen

Tidningen Författaren skriver om ”plagiat bråket” med SVT. SVT har inte angett boken om Gryningspyromanen som källa trots att det sannolikt är deras största källa. Dessutom har de använt samma upplägg för tv-serien. Frågan är om SVT och Nordisk film som gjort tv-serien om Gryningspyromanen gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott? Vi har troligen inte sett det sista i den här historien.

Tidningen Författaren omslag
Tidningen Författaren artikel

David Widlund intervjuas av tidningen Elektrikern

Författaren & brandutredaren David Widlund intervjuas av tidningen elektrikern om elbränder. David berättar om vilka produkter som är myter att de orsakar bränder och vilka som egentligen är vanliga brandorsaker. David berättar också om hur du kan skydda dig mot vanliga elbränder. Läs artikeln här.

GP: ”Plagiatbråk kring SVT-serie om Gryningspyromanen”

P skriver om vårt ”plagiatbråk” med SVT. I artikeln uttalar sig advokaten Rickard Wallentin som är expert på denna typ av frågor och säger:

”Tv-serien är att betrakta som en bearbetning av boken och en sådan kräver upphovsmannens godkännande”

Läs hela artikeln här