Volvo hyllar vårt föredrag

Sedan vi skrev boken om den svenske Gryningspyromanen som under så många år plågade södra Sverige har vi noterat ett växande intresse kring personen i allmänhet och vad som händer när strafftiden löper ut våren 2016 i synnerhet. Vi åker därför runt och håller föredrag på olika platser i Sverige. Förra veckan var David Widlund till Volvo i Göteborg och berättade om två av sina specialiteter: elbränder och Gryningspyromanen. Omdömet är gott!

”Mycket intressant föreläsning med faktadjup och detaljrikedom. David var engagerad och visade intressant rotorsaksanalys i de förelästa ämnena. Mycket lyckat koncept att kombinera de två föreläsningarna, elsäkerhet och Gryningspyromanen”, skriver Petter Berg, Global Risk Manager, Volvo.

Fotnot: Rotorsaksanalys är ett FQ-ärende som beräknas ta mer än tio dagar att lösa. Orsak till kvalitetsproblem som verkligen orsakat problemet. Om alla rotorsaker elimineras kommer kvalitetsproblemet inte återinträffa.